Om

Bakgrund

När jag våren 2017 beställde en laddhybridbil började jag fundera över vilka möjligheter det fanns att ladda den utanför hemmet. Jag konstaterade rätt snart att det fanns ett antal större operatörer som alla hade lite olika sätt att ta betalt och att det därför inte var helt enkelt att jämföra dem. Detta resulterade i ett litet Excel-ark som, i alla fall för mig, var ganska upplysande. Det är det Excel-arket som nu blivit denna webbplats.

Prismodeller

För att kunna täcka in alla prismodeller har jag delat upp priserna i tre olika kategorier:

Beräknad månadskostnad

För att se hur de olika prismodellerna slår finns en simuleringsfunktion där man, genom att ange månadsförbrukning i kWh och maximal laddeffekt i kW som ens bil kan ta emot, kan se vad kostnaden blir om man använder destinationsladdare respektive snabbladdare (innefattar även semisnabbkategorin). Obesrvera att beräkningen är en uppskattning som bl a utgår från att den maximala effekt som bilen kan ta emot är den som också kommer att användas. Vi tar förstås inget som helst ansvar för eventuella felaktigheter i beräkningarna...